Трехступенчатый цилиндрический

Цена по запросу.
  • Технические характеристики
  • Спецификация
  • Чертежи

A1

(Macchina)

MR

A2 (Rotismo)

3I

A3 (Grandezza)

125

A4

(Esecuzione)

UP2A

A5

(Accoppiamento motore)

24x200

A6

(Rapporto)

60.2

A7

(Mounting position)

B3

A8

(Low speed shaft)

No

A9

(Flange B5)

No

A10 (Dispositivo antiretro)

No

A12 (Braccio di reazione)

No

A13 (Ventilazione)

-

A14 (Scambiatore interno)

-

A15

(Rosseta/Protezione)

No

A16

(Agitatori)

No

A17

(Adattatore NEMA C-Face)

No

A18

(Motor type)

HB-Standard motor

A19

(Motor size)

90

A20 (Terminal box position)

TB0

A21 (Power)

LB

A22

(Poles)

4

A23

(Directive)

-

A24 (Efficiency)

-

A25

(Motor mounting position)

B5

A26

(Second shaft end)

No

A27

(Cooling)

Standard

A28

(Encoder)

No

A29

(Drip proof cover)

No

A30 (Relese lever)

-