Цилиндро-конический CI

Цена по запросу.
  • Технические характеристики
  • Спецификация
  • Чертежи

A1

(Macchina)

MR

A2 (Rotismo)

CI

A3 (Grandezza)

100

A4

(Esecuzione)

UO3A

A5

(Accoppiamento motore)

24x200

A6

(Rapporto)

24.1

A7

(Forma costruttiva)

B3

A8

(Albero lento)

No

A9

(Flangia B5)

No

A10 (Dispositivo antiretro)

No

A12

(Sistemi di fissaggio pendolare)

No

A13 (Ventilazione)

-

A15

(Rosseta/Protezione)

No

A16

(Agitatori)

-

A17

(Adattatore NEMA C-Face)

No

A18

(Motor type)

HB-Standard motor

A19

(Motor size)

90

A20

(Terminal box position)

TB0

A21 (Power)

LB

A22

(Poles)

4

A23

(Directive)

-

A24 (Efficiency)

-

A25

(Motor mounting position)

B5

A26

(Second shaft end)

No

A27

(Cooling)

Стандарт

A28

(Encoder)

No

A29

(Drip proof cover)

No

A30 (Relese lever)

-